ปฏิทินปีใหม่ 2564 - Happy New Year - Calendar 2021
ปฏิทินมงคลของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขปีใหม่นี้ด้วยปฏิทินมงคลอันทรงคุณค่า

ผลงานประณีตได้รับรางวัลสิ่งพิมพ์ดีเด่นถึง 2 ปี ปฏิทินแบ่งออกเป็น 7 ขนาดได้แก่
ปฏิทินแขวนใหญ่ ปฏิทินแขวนกลาง ปฏิทินแขวนเล็ก ปฏิทินจิ๋ว
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินตั้งโต๊ะจิ๋ว และ เฉพาะตัวปกปฏิทินสำหรับใส่กรอบรูป

ตัวปกปฏิทินปั๊มฟอยล์ทองและปั๊มนูนต่างระดับ พื้นแบคกราวด์สีแดงมีเลขแสดงวันที่ตัวใหญ่ดูชันเจน
บรรจุกล่องสวยงามเหมาะสำหรับให้เป็นของชำร่วยแจกลูกค้า หรือญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

สามารถสั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ของบริษัท ห้างร้าน ลงบนปกปฏิทินได้ (ตัวอย่างงานพิมพ์ชื่อ)
เมื่อสั่งซื้อจำนวนมากตั้งแต่ 100 ชุดขึ้นไป

สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ คุณธัญญ่า 087 329 5215

ปฏิทินขนาดใหญ่ VIP

ปฏิทินขนาดกลาง พื้นขาวมุก

ปฏิทินขนาดกลาง พื้นแดง

ปฏิทินขนาดกลาง เทพเจ้า อักษรจีน

ปฏิทินขนาดกลาง พระพุทธ พระเกจิ

ปฏิทินขนาดเล็ก พื้นแดง

ปฏิทินขนาดเล็ก พื้นขาวมุก

ปฏิทินขนาดเล็ก พระพุทธ พระเกจิ

ตัวอย่างผลงานปฏิทินแขวน ประกอบด้วยภาพปก เลขแสดงวันที่ และปกด้านล่างสำหรับพิมพ์ชื่อ
   
   
ตัวอย่างภาพปกปฏิทิน สำหรับใส่กรอบรูป
   
   
ตัวอย่างภาพปกปฏิทิน ผลงานปี ๒๕๖๒
   
   
   
   
       
ปฏิทินขนาด VIP และขนาดใหญ่ พื้นขาวและแดง
       
RP-W-12 RP-W-14 RP-W-14 (พื้นขาว) RP-W-06
เสด็จพ่อ ร.๕ (VIP) รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช (VIP) รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช รัชกาลที่ 9 ทรงงาน
       
RP-W-08 RP-W-19 RP-W-24 RP-W-24
พระพุทธชินราช หลวงปู่ทวด เจ้าแม่กวนอิม สีเงิน เจ้าแม่กวนอิม สีทอง
       
RP-W-27 RP-W-26 RP-W-28 RP-W-30
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) พระแก้วมรกต (ฤดูฝน) พระแก้วมรกต (ฤดูหนาว)
       
ปฏิทินขนาดกลาง พื้นขาวมุก
       
RP-W-05 RP-W-06 RP-W-31 RP-W-14
รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน รัชกาลที่ 9 ทรงกล้อง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช 2 สี
       
RP-W-18 RP-W-32 RP-W-16 RP-W-25
พระพุทธโสธร รัชกาลที่ 9 - คุณยาย รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง รัชกาลที่ 9 ทรงยศดอกพุดตาน
       
   
RP-W-23 RP-W-33    
รัชกาลที่ 9 - ราชินี ทรงยศ รัชกาลที่ 10    
       
ปฏิทินขนาดกลาง พื้นแดง - สีพิเศษ
       
RP-W-05 RP-W-06 RP-W-12 RP-W-14
รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช 2 สี
       
RP-W-18 RP-W-19 RP-W-19 RP-W-21
พระพุทธโสธร หลวงปู่ทวด (แดง) หลวงปู่ทวด (ม่วง) รัชกาลที่ 5 ทรงพระมาลา
       
RP-W-24 RP-W-26 RP-W-27 RP-W-28
เจ้าแม่กวนอิม พระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พระแก้วมรกต (ฤดูฝน)
       
RP-W-29 RP-W-30 RP-W-31 RP-W-32
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระแก้วมรกต (ฤดูหนาว) รัชกาลที่ 9 ทรงกล้อง รัชกาลที่ 9 - คุณยาย
       
RP-W-04 RP-W-07 RP-W-16 RP-W-22
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 - ราชินี รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง พระพิฆเนศวร
       
 
RP-W-23 RP-W-25 RP-W-33  
รัชกาลที่ 9 - ราชินี ทรงยศ รัชกาลที่ 9 ทรงยศดอกพุดตาน รัชกาลที่ 10  
       
ปฏิทินขนาดกลาง อักษรจีน
       
RP-W-01 RP-W-01/1 RP-W-02 RP-W-03
ฮก ฟู๋ สิ่ว ฮก ลก สิ่ว
       
RP-W-10 RP-W-11 RP-W-15 RP-W-17
เฮง เจียว ใช้ จิ่ง ป้อ ฟู่ เยอะ เยอะ อิ่ว ฉาย
       
   
RP-W-20 RP-W-34    
ไฉ่ สิ่ง เอี้ย เยอะ จิ้น โต่ว จิน    
       
ปฏิทินตั้งโต๊ะ พื้นขาวมุก
       
RP-T-04 RP-T-05 RP-T-06 RP-T-09
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน รัชกาลที่ 9 ทรงยศ
       
RP-T-13 RP-T-14 RP-T-16 RP-T-18
รัชกาลที่ 9 ทรงโบกพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช 2 สี รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง พระพุทธโสธร
       
 
RP-T-31 RP-T-32 RP-T-33  
รัชกาลที่ 9 ทรงกล้อง รัชกาลที่ 9 - คุณยาย รัชกาลที่ 10  
       
ปฏิทินตั้งโต๊ะ พื้นแดง - สีพิเศษ
       
RP-T-04 RP-T-05 RP-T-06 RP-T-08
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 ทรงวิทยุสื่อสาร รัชกาลที่ 9 ทรงงาน พระพุทธชินราช
       
RP-T-09 RP-T-12 RP-T-13 RP-T-14
รัชกาลที่ 9 ทรงยศ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 ทรงโบกพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช
       
RP-T-16 RP-T-18 RP-T-19 RP-T-19
รัชกาลที่ 9 ทรงพระเสโทหลั่ง พระพุทธโสธร หลวงปู่ทวด (แดง) หลวงปู่ทวด (ม่วง)
       
RP-T-20 RP-T-24 RP-T-26 RP-T-27
ไฉ่ สิ่ง เอี้ย เจ้าแม่กวนอิม พระแก้วมรกต (ฤดูร้อน) สมเด็จพระพุฒาจารย์โต
       
RP-T-28 RP-T-29 RP-T-30 RP-T-32
พระแก้วมรกต (ฤดูฝน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระแก้วมรกต (ฤดูหนาว) รัชกาลที่ 9 - คุณยาย
       
     
RP-T-33      
รัชกาลที่ 10      
ปฏิทินปีใหม่ 2564 - Happy New Year - Calendar 2021
ปฏิทินมงคลของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขปีใหม่นี้ด้วยปฏิทินมงคลอันทรงคุณค่า

ผลงานประณีตได้รับรางวัลสิ่งพิมพ์ดีเด่นถึง 2 ปี ปฏิทินแบ่งออกเป็น 7 ขนาดได้แก่
ปฏิทินแขวนใหญ่ ปฏิทินแขวนกลาง ปฏิทินแขวนเล็ก ปฏิทินจิ๋ว
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินตั้งโต๊ะจิ๋ว และ เฉพาะตัวปกปฏิทินสำหรับใส่กรอบรูป

ตัวปกปฏิทินปั๊มฟอยล์ทองและปั๊มนูนต่างระดับ พื้นแบคกราวด์สีแดงมีเลขแสดงวันที่ตัวใหญ่ดูชันเจน
บรรจุกล่องสวยงามเหมาะสำหรับให้เป็นของชำร่วยแจกลูกค้า หรือญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

สามารถสั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ของบริษัท ห้างร้าน ลงบนปกปฏิทินได้ (ตัวอย่างงานพิมพ์ชื่อ)
เมื่อสั่งซื้อจำนวนมากตั้งแต่ 100 ชุดขึ้นไป

สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ คุณธัญญ่า 087 329 5215